Symposia en themavergaderingen

De Academie organiseert regelmatig symposia en themavergaderingen. Die zijn gratis toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. Per deelname kunt u creditpunten ontvangen in het kader van uw bijscholing.