Bestuursorganen

Bestuurscommissie 

De bestuurscommissie heeft een sturende en coördinerende rol bij de werking van de Academie. De bestuurscommissie van de Academie is samengesteld uit 7 leden: de voorzitter van de Academie, die de bestuurscommissie voorzit, de algemeen secretaris, die de functie van penningmeester uitoefent, en 5 bestuurders.

De bestuurscommissie is op dit ogenblik samengesteld uit:

 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter
 • Bols, Peter,  algemeen secretaris   
 • De Meester, Ingrid, bestuurder
 • De Sutter An, bestuurder
 • Lescrinier, Eveline, bestuurder
 • Opdenakker, Ghislain, bestuurder
 • Van Biesen Wim, bestuurder
 • Rose Bruffaerts, waarnemer van de Jonge Academie
 • Lynda Grine, plaatsvervangend waarnemer van de Jonge Academie

Commissie voor het financiële toezicht 

De commissie voor het financiële toezicht controleert jaarlijks het financiële beheer van de Academie. Ze is samengesteld uit 3 academieleden.

De commissie voor het financiële toezicht is op dit ogenblik samengesteld uit: 

 • Billiau, Alfons, voorzitter  
 • Kaufman, Leonard, secretaris
 • Petrovic, Mirko

Selectiecommissie 

De selectiecommissie is belast met de voorbereiding van de selectie van nieuwe academieleden. De selectiecommissie is samengesteld uit de 7 leden van de bestuurscommissie en 4 andere academieleden.

De selectiecommissie is op dit ogenblik samengesteld uit: 

 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter
 • Bols, Peter,  algemeen secretaris   
 • Allegaert, Karel
 • De Meester, Ingrid, bestuurder
 • De Paepe, Peter
 • De Sutter An, bestuurder
 • Lescrinier, Eveline, bestuurder
 • Opdenakker, Ghislain, bestuurder
 • Stroobants, Sigrid
 • Tournaye, Herman
 • Van Biesen Wim, bestuurder

Vaste commissie voor de uitoefening van de adviesbevoegdheid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 

De vaste commissie oefent de adviesbevoegdheid van de Academie uit, vermeld in artikel 76 van het huishoudelijk reglement, na eensluidend advies van de gewone leden. De vaste commissie oefent daarnaast de adviesbevoegdheid uit, vermeld in artikel 145 en 146 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor zover het ontvankelijke individuele dossiers betreft. De vaste commissie is samengesteld uit 6 mannelijke en 6 vrouwelijke gewone leden, waaronder de voorzitter van de Academie en de algemeen secretaris.

De vaste commissie voor de uitoefening van de adviesbevoegdheid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is op dit ogenblik samengesteld uit:

 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter  
 • Bols, Peter, algemeen secretaris  
 • De Backer, Guy  
 • Declerck, Dominique
 • De Meester, Ingrid, bestuurder 
 • Denekens, Joke
 • Kaufman, Leonard   
 • Lambert, Jo 
 • Laureys, Geneviève    
 • Opdenakker, Ghislain, bestuurder    
 • Petrovic, Mirko
 • Van Raemdonck, Dirk

Vaste commissie maatschappij en gezondheid

De vaste commissie is belast met taken in verband met de adviesverlening door de Academie.

De vaste commissie is op dit ogenblik samengesteld uit: 

 • Sabbe, Bernard, voorzitter
 • De Backer, Guy, ondervoorzitter
 • Molenberghs, Geert, secretaris
 • Bautmans, Ivan
 • Beutels, Philippe
 • Bogaert, Marcus  
 • Buntinx, Frank
 • Deliens, Luc 
 • De Paepe, Anne 
 • De Paepe, Peter 
 • De Sutter, An, bestuurder
 • De Sutter, Petra    
 • Geerts, Stanny  
 • Goddeeris, Bruno  
 • Jacobs, Werner
 • Maes, Lea 
 • Mathieu, Chantal  
 • Nemery de Bellevaux, Benoit
 • Petrovic, Mirko    
 • Scharpé, Simon  
 • Van Achterberg, Theo
 • Verbeke, Geert
 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter  
 • Bols, Peter, algemeen secretaris

Vaste commissie organisatie en structuur van de gezondheidszorg

De vaste commissie is belast met taken in verband met de adviesverlening door de Academie.

De vaste commissie is op dit ogenblik samengesteld uit: 

 • Sermeus, Walter, voorzitter
 • Tassignon, Marie-José, ondervoorzitter 
 • Ceelen, Wim, secretaris 
 • Aertgeerts, Bert
 • Callens, Stefaan
 • Ectors, Nadine   
 • Herregods, Marie-Christine
 • Himpens, Bernard  
 • Ieven, Greet
 • Kips, Johan 
 • Politis, Constantinus
 • Van Camp, Ben
 • Van Royen, Paul 
 • Vansweevelt, Thierry
 • Wouters, Patrick 
 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter  
 • Bols, Peter, algemeen secretaris

Vaste commissie wetenschappelijk onderzoek in de biomedische disciplines

De vaste commissie is belast met taken in verband met de adviesverlening door de Academie.

De vaste commissie is op dit ogenblik samengesteld uit: 

 • Leroux-Roels, Geert, voorzitter
 • Van Hulle, Marc, ondervoorzitter 
 • Billiau, Alfons, secretaris
 • Bouillon, Roger   
 • Carmeliet, Gertrudis  
 • Collen, Désiré  
 • Debyser, Zeger  
 • De Clercq, Erik
 • De Smedt, Stefaan     
 • Dubois, Bénédicte   
 • Gorus, Frans  
 • Haustermans, Karin   
 • Lambrecht, Bart
 • Lescrinier, Eveline, bestuurder   
 • Pipeleers, Daniel
 • Plum, Jean
 • Schöffski, Patrick
 • Stroobants, Sigrid 
 • Tournaye, Herman
 • Van Reeth, Kristien   
 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter  
 • Bols, Peter, algemeen secretaris

Vaste commissie onderwijs in de biomedische disciplines

De vaste commissie is belast met taken in verband met de adviesverlening door de Academie.

De vaste commissie is op dit ogenblik samengesteld uit: 

 • Van Raemdonck, Dirk, voorzitter
 • Denekens, Joke, secretaris  
 • Allegaert, Karel
 • Declerck, Dominique 
 • De Kruif, Aart
 • De Meester, Ingrid, bestuurder
 • Gosselink, Rik  
 • Houf, Kurt  
 • Laureys, Geneviève  
 • Leroux-Roels, Isabel
 • Stevens, Wim
 • Van Cauwenberge, Paul   
 • Van Lierde, Kristiane  
 • Van Schil, Paul  
 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter
 • Bols, Peter, algemeen secretaris

Vaste commissie internationalisering

De vaste commissie is belast met taken in verband met de adviesverlening door de Academie.

De vaste commissie is op dit ogenblik samengesteld uit: 

 • Opdenakker, Ghislain, voorzitter, bestuurder  
 • Van Steirteghem, André, ondervoorzitter 
 • Van Cutsem, Eric, secretaris
 • Brutsaert, Dirk  
 • Clement, Denis
 • Herdewijn, Piet
 • Kaufman, Leonard  
 • Lerut, Toni
 • Luyten, Frank
 • Maleux, Geert
 • Ringoir, Severin 
 • Stalmans, Ingeborg 
 • Van Damme, Pierre 
 • Vandenberghe, Peter
 • Vander Eecken, Henri 
 • Vanherle, Guido  
 • Vercruysse, Jozef 
 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter van de academie
 • Bols, Peter, algemeen secretaris

Vaste commissie digitale geneeskunde

De vaste commissie is belast met taken in verband met de adviesverlening door de Academie.

De vaste commissie is op dit ogenblik samengesteld uit:

 • Decruyenaere, Johan, voorzitter
 • Lambert, Jo, secretaris
 • Allegaert, Karel
 • Bautmans, Ivan
 • Callens, Stefaan
 • Ceelen, Wim
 • Cosyns, Paul
 • De Zegher, Francis
 • Hellings, Peter
 • Kaufman, Leonard
 • Molenberghs, Geert
 • Nagels, Guy
 • Petrovic, Mirko
 • Sterckx, Sigrid
 • Van Biesen, Wim, bestuurder
 • Van Hulle, Marc
 • Van Royen, Paul
 • Verbeke, Geert
 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter van de academie
 • Bols, Peter, algemeen secretaris

Vaste commissie voor het Fonds Fernand Nédée

De vaste commissie is belast met taken in verband met de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek door het uitreiken van prijzen.

De vaste commissie is op dit ogenblik samengesteld uit: 

 • Herman, Arnold, voorzitter
 • Brutsaert, Dirk
 • De Backer, Guy
 • Lambert, Jo
 • Nédée-Schellemans, Marie-Claire
 • Opdenakker, Ghislain, bestuurder
 • Velkeniers, Brigitte, voorzitter van de academie
 • Bols, Peter, algemeen secretaris

Lidmaatschap bij internationale organisaties    

 • Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)
 • Federation of European Academies of Medicine (FEAM)