Beurs Ir. Jozef en Mevr. Reinhilde De Swerts voor biomedisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen

Beursbedrag

ten hoogste 80.000 euro (ten hoogste 65.000 euro voor de verloning van de bursaal en ten hoogste 15.000 euro als werkingsmiddelen voor het onderzoek)

Het exacte bedrag van de beurs voor de verloning van de bursaal wordt bepaald in functie van het statuut en de anciënniteit van de laureaat met een maximum van 65.000 euro en het exacte bedrag van de werkingsmiddelen wordt bepaald in functie van de begroting voor de doelgerichte, relevante besteding van de werkingsmiddelen in het kader van het onderzoek met een maximum van 15.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2024

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaat

 • Enkel een individuele onderzoeker kan zich kandidaat stellen
 • De kandidaat is op 1 november 2024 jonger dan 36 jaar.
 • Indien een kandidaat met de ter zake relevante, officiële, rechtsgeldige documenten bewijst in de periode tussen het behalen van het masterdiploma dat toegang verleent tot de doctoraatsopleiding waarvoor de beurs gevraagd wordt en de 36e verjaardag gedurende periodes van volledige maanden (berekend van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand, of van de zoveelste van de maand tot de zoveelste van de volgende maand) voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof te hebben genoten, dan wordt onderzocht of de kandidaat op de uiterste datum van indiening van kandidaturen jonger is dan 36 jaar, vermeerderd met het aantal maanden van bewezen voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof.

Onderzoeksvoorstel

 • De beurs is bedoeld om, gedurende één jaar (van 1 oktober 2025 tot 30 september 2026), een onderzoeker  te ondersteunen bij het starten of het afronden van een onderzoek, of bij het uitbreiden of verdiepen van een lopend onderzoek met betrekking tot een veelbelovende ontwikkeling in een biomedische discipline.
 • De voorkeur zal worden gegeven aan een inzending die betrekking heeft op het domein van de hart- en bloedvatenziekten, indien de jury bij de eindafweging moet kiezen tussen evenwaardige inzendingen.
 • Het onderzoek dient grotendeels te worden uitgevoerd aan een Vlaamse universiteit (Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt of Vrije Universiteit Brussel) die vooraf uitdrukkelijk moet aanvaarden om geen overhead aan te rekenen op de beurs.

 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld.

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandFormulier Beurs Ir. Jozef en Mevr. Reinhilde De Swerts 2024.docx (40 kB) als Word-bestand naar  academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • Het onderzoeksvoorstel aan het eind van het kandidaatstellingsformulier telt min. 3 en max. 5 pagina's (excl. literatuurlijst).
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur (indien van toepassing):

  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van uw publicaties in het Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.

  • een PDF-bestand dat de volledige tekst van de relevante publicaties (max. 10) van uzelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in het onderzoeksvoorstel wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook uw masterthesis zijn.

  • in voorkomend geval, een PDF-bestand met de relevante, officiële, rechtsgeldige documenten ter staving van de periodes van volledige maanden voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof.

 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.