Beurs Ir. Jozef en Mevr. Reinhilde De Swerts voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en bloedvatenziekten in Vlaanderen

Beursbedrag

ten hoogste 240.000 euro (ten hoogste 45.000 euro per jaar voor de verloning van de bursaal en ten hoogste 15.000 euro per jaar als werkingsmiddelen voor het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2020

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaat

 • Enkel een individuele onderzoeker kan zich kandidaat stellen.
 • De kandidaat is op 1 november 2020 jonger dan 36 jaar.
 • Indien een kandidaat met de ter zake relevante, officiële, rechtsgeldige documenten bewijst in de periode tussen het behalen van het masterdiploma dat toegang verleent tot de doctoraatsopleiding waarvoor de beurs gevraagd wordt en de 36e verjaardag gedurende periodes van volledige maanden (berekend van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand, of van de zoveelste van de maand tot de zoveelste van de volgende maand) voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof te hebben genoten, dan wordt onderzocht of de kandidaat op de uiterste datum van indiening van kandidaturen jonger is dan 36 jaar, vermeerderd met het aantal maanden van bewezen voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof.
 • Studenten in het laatste jaar van hun masteropleiding kunnen een ontvankelijke kandidatuur indienen.
 • Kandidaten moeten uiterlijk op 30 september 2021 in het bezit zijn van het betreffende masterdiploma.

Onderzoeksvoorstel

 • Het betreft wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart-en bloedvatenziekten.
 • Het betreft wetenschappelijk onderzoek dat in een tijdsspanne van 4 jaar (van 1 oktober 2021 tot 30 september 2025) leidt tot het behalen van een doctoraat op proefschrift.
 • Het onderzoek dient grotendeels te worden uitgevoerd aan een Vlaamse universiteit (Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt of Vrije Universiteit Brussel), die vooraf uitdrukkelijk moet aanvaarden om geen overhead aan te rekenen op de beurs.
 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandKandidaatstellingsformulier Beurs De Swerts (40 kB) in.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur (indien van toepassing):
  • het kandidaatstellingsformulier
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van uw publicaties in het Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de volledige tekst van de relevante publicaties (max. 10) van uzelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook uw masterthesis zijn.
  • in voorkomend geval, een PDF-bestand met de relevante, officiële, rechtsgeldige documenten ter staving van de periodes van volledige maanden voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.