Krediet Ir. Jozef en Mevr. Reinhilde De Swerts voor de ondersteuning van initiatieven die de gezondheidszorg van de bevolking in Vlaanderen rechtstreeks versterken

Werkingsmiddelen

30.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2021

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaat

 • Enkel een organisatie kan zich kandidaat stellen.

Gezondheidszorg versterkend initiatief

 • Het krediet is bedoeld om initiatieven die de gezondheidszorg van de bevolking in Vlaanderen rechtstreeks versterken te ondersteunen. Meer bepaald kan het gaan om initiatieven die:
  • het gezondheidsbewustzijn vergroten

  • preventieve zelfredzaamheid vergroten

  • het inzicht in curatieve handelingen vergroten

  • de toegankelijkheid van de zorg vergroten

  • de omgevingsfactoren welke de gezondheid van de Vlaamse bevolking beïnvloeden, duurzaam in gunstige zin wijzigen

 • Het initiatief richt zich tot de Vlaamse gemeenschap

 • Bij de beoordeling van de inzendingen zal, in de mate dat dit verantwoord is op grond van objectieve parameters, de voorkeur voor het domein van de hart- en bloedvatenziekten in rekening worden gebracht, indien de jury bij de eindafweging moet kiezen tussen evenwaardige inzendingen.

 • De kredietaanvraag is in het Nederlands gesteld.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Krediet Ir. Jozef en Reinhilde De Swerts gezondheidszorg 2021 (33 kB) in.
 • De motivering van de kredietaanvraag aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.

 • Vul het webformulier in en voeg eventueel de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • indien van toepassing, een PDF-bestand met voorbeelden van gelijkaardige initiatieven die het succes ervan elders aantonen

  • indien van toepassing, een PDF-bestand met een theoretische uiteenzetting welke (eventueel mutatis mutandis) de grondslag vormt voor het voorstel

 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.