Krediet Ir. Jozef en Mevr. Reinhilde De Swerts voor materiële en logistieke omkadering en uitrusting van biomedisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen

Werkingsmiddelen

30.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2020

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaat

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich kandidaat stellen, al zijn meerdere onderzoekers bij het onderzoeksproject betrokken.

Wetenschappelijk werk

 • Het krediet is bestemd om de realisatie van een biomedisch wetenschappelijk onderzoeksproject te ondersteunen door de aankoop, de vervaardiging of de ontwikkeling van innoverende instrumenten, materialen of technieken te bekostigen, welke een belangrijke rol spelen in het gehele project. In de kredietaanvraag moet worden uiteengezet op welke wijze de innoverende instrumenten, materialen of technieken zullen worden ingezet en wat hun meerwaarde is voor het project.

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk uitgevoerd in de Vlaamse Gemeenschap.

 • Bij de beoordeling van de inzendingen zal, in de mate dat dit verantwoord is op grond van objectieve parameters, de voorkeur voor het domein van de hart- en bloedvatenziekten in rekening worden gebracht, indien de jury bij de eindafweging moet kiezen tussen evenwaardige inzendingen.

 • De kredietaanvraag is in het Nederlands of het Engels gesteld.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Krediet Ir. Jozef en Reinhilde De Swerts logistiek 2020 (37 kB) in.
 • De motivering van de kredietaanvraag aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.

 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.

  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.

 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.