Prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen ter bekroning van klinisch geneeskundig onderzoekswerk in de Benelux

Dit is een prijs van categorie 3

Prijsbedrag

40.000 euro (5.000 euro als persoonlijke beloning en 35.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2021

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of ten hoogste drie samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de kandidaten zijn geen laureaat van een vorige periode van deze prijs.
 • Deze prijs is bestemd voor gerenommeerde onderzoekers die behoren tot de top van hun vakgebied.

Wetenschappelijk werk

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk in de Benelux uitgevoerd.
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek in de menselijke geneeskunde, bij voorkeur met therapeutische betekenis.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.
 • Een werk dat geschreven is om een academische titel (bv. master, doctor) te behalen komt niet in aanmerking.
 

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Verleysen Benelux 2021 (36 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen, waarin tevens wordt uiteengezet, hoe het onderzoek wordt voortgezet.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.