Prijs Dr. Luc Broeckaert voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek, gericht op preventie en praktijk

Prijsbedrag

5.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 maart 2020

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 werk kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het werk.  
 • De kandidaten mogen geen lid van een Koninklijke Academie van België zijn.

Wetenschappelijk werk

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk aan Vlaamse universiteiten uitgevoerd.
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van preventie en praktijk.
 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur docx bestandkandidaatstellingsformulier Prijs Broeckaert 2020.docx (39 kB) als Word-bestand naar  academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.