Prijs Dr. Monique Govaerts voor de studie van intoxicaties

Prijsbedrag

4.000 euro 

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

11 januari 2021

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • De kandidaat of de kandidaten beschikken over een erkend universitair diploma.
 • De kandidaat of de kandidaten zijn op de uiterste datum voor indiening van de kandidaturen jonger dan 50 jaar.
 • De kandidaat of de kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of kandidaten zijn geen laureaat van een vorige periode van deze prijs.

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de epidemiologie, diagnose, behandeling of preventie van intoxicaties, of een werk ter bevordering van een grotere veiligheid van producten betrokken bij intoxicaties.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Monique Govaerts 2021 (26 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.