Prijs Marie-Louise Peeters voor medisch wetenschappelijk onderzoek

Dit is een prijs van categorie 3

Prijsbedrag

75.000 euro (5.000 euro als persoonlijke beloning en 70.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2028

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten

 • Enkel een individueel onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het onderzoek.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een vorige periode van deze prijs.
 • Deze prijs is bestemd voor gerenommeerde onderzoekers die behoren tot de top van hun vakgebied.

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de geneeskundige wetenschappen.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.
 • Een werk dat geschreven is om een academische titel (bv. master, doctor) te behalen komt niet in aanmerking.

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandFormulier prijs Marie-Louise Peeters 2028.docx (36 kB) als Word-bestand naar  academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen, waarin tevens wordt uiteengezet, hoe het onderzoek wordt voortgezet.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in de zenden.