Prijs Prof. Dr. Bernard Sabbe voor klinische psychiatrie

Dit is een prijs van categorie 1

Prijsbedrag

5.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2020

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het onderzoek.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn gezondheidswerkers in de psychiatrie en/of de geestelijke gezondheidszorg (ggz), zoals psychiaters, klinisch psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en andere zorgverleners, werkzaam in de ambulante en/of (semi)residentiële ggz (bijvoorbeeld: centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische dagcentra, mobiele zorgteams of in andere zorgsettings, zoals beschut wonen).

 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 1 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen lid van een Koninklijke Academie van België.   

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de klinische psychiatrie (volwassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie), meer specifiek onderzoek over de diagnostiek, de etiopathogenese en/of de behandeling van de grote psychiatrische ziektebeelden, zoals geclassificeerd in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders en de International Classification of Disorders. Deze omvatten onder meer: de psychosespectrumstoornissen; de stemmings- en angststoornissen; de obsessieve-compulsieve stoornissen; de psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen; de dissociatieve stoornissen; de somatisch-symptoomstoornissen; de eetstoornissen; de seksuele stoornissen; de drangstoornissen; de verslavingsstoornissen; de ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen; de neurocognitieve stoornissen.

 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.

 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.

 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Dr. Bernard Sabbe 2020 (35 kB) in.

 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.

 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:

  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.

  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.

 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.