Prijs Prof. Dr. Carlos Hooft tot bevordering van de kindergeneeskunde

Dit is een prijs van categorie 1

Prijsbedrag

2.500 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2021

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn arts.
 • De voorkeur gaat uit naar jonge onderzoekers van wie blijkt dat zij persoonlijk hun wetenschappelijk werk voortzetten.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 1, 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen lid van een Koninklijke Academie van België.

Wetenschappelijke werken

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de klinische of experimentele wetenschappelijk onderzoek in de pediatrie.
 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld zijn.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs of met een academische titel.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Prof Dr Carlos Hooft 2021 (35 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.

Historiek van de prijs

De prijs werd gesticht door de vereniging zonder winstoogmerk "Stichting Prof. Dr. Carlos Hooft" ter nagedachtenis van prof. dr. Carlos Hooft (15 maart 1910 - 22 januari 1980). De schenkingsakte werd verleden op 20 oktober 1986. De machtiging tot het aanvaarden van de schenking werd verleend bij koninklijk besluit van 30 september 1987.