Prijs Sidmar voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek

Dit is een prijs van categorie 3

Prijsbedrag

15.000 euro (5.000 euro als persoonlijke beloning en 10.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2020

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het onderzoek.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een vorige periode van deze prijs.

Het werk

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk in de Benelux uitgevoerd.  
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het fundamenteel of klinisch onderzoek over een chronische aandoening die bij de mens een ernstige invaliditeit veroorzaakt, en als ongeneeslijk wordt beschouwd.  
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.  
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.  
 • Een werk dat geschreven is om een academische titel (bv. master, doctor) te behalen komt niet in aanmerking.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Sidmar 2020.docx (26 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen. Geef daarin ook aan hoe het onderzoek wordt voortgezet.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.

Historiek van de prijs en voorgaande laureaten