Prijs Thérèse Vandereecken, echtgenote Boes, Adrienne Boes en Viviane Boes voor klinische geneeskunde

Dit is een prijs van categorie 2

Prijsbedrag

7.000 euro (3.000 euro als persoonlijke beloning en 4.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2027

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het onderzoek. 
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Het wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek in de klinische geneeskunde.
 • Het onderzoek is hoofdzakelijk aan Belgische universiteiten uitgevoerd.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of het Engels gesteld.
 • Het werk dat geschreven is om een academische titel te behalen komt niet in aanmerking.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs. 

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandFormulier Prijs Thérèse Vandereecken, echtgenote Boes, Adrienne Boes en Viviane Boes 2027.docx (35 kB) als Word-bestand naar  academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meeste geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.