Prijs van de AstraZeneca Foundation

2 prijzen: 1 voor Nederlandstalige onderzoekers, 1 voor Franstalige onderzoekers.

Dit is een prijs van categorie 3

Prijsbedrag

Voor elke prijs 50.000 euro (20.000 euro als persoonlijke beloning en 30.000 euro voor verderzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individueel onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het onderzoek.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn verbonden aan een wetenschappelijke instelling in België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een vorige periode van deze prijs.

 • Deze prijs is bestemd voor gerenommeerde onderzoekers die behoren tot de top van hun vakgebied.

Wetenschappelijke werken

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het fundamenteel, klinisch of epidemiologisch biomedisch wetenschappelijk onderzoek dat heeft geleid of een grote kans maakt te leiden tot een significante verbetering van de menselijke gezondheid.
 • Het onderzoek moet hoofdzakelijk in België zijn uitgevoerd.
 • Het werk is in het Engels opgesteld.
 • Het werk mag niet eerder bekroond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Vul hetdocx bestandFormulier AstraZeneca Award 2020 (36 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.