Octaaf Dupont Fonds

Prijsbedrag

4.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 maart 2027

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.

Wetenschappelijke werken

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk aan Vlaamse universiteiten uitgevoerd.
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek over menselijke en dierlijke fysiologie en fysiopathologie met toepassing van biotechnologische methoden.
 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs of met een academische titel.

Hoe deelnemen

 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg deze bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.