Contacteer ons
Zoeken

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Home

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Zij verleent deskundigenadviezen aan de Vlaamse en federale overheden en bevordert het wetenschappelijk onderzoek door prijzen uit te reiken.

Op zaterdag 25 juni 2016 organiseert de Academie voordrachten van Ingrid De Meester, Herman Tournaye en Peter Vandenberghe.

De eerste kerntaak van de KAGB is het verstrekken van deskundigenadviezen. U vindt hier een overzicht van alle adviezen gerangschikt per jaar.

De KAGB bevordert het wetenschappelijk onderzoek door een veertigtal prijzen uit te reiken op het gebied van de medische, biomedische, farmaceutische, diergeneeskundige, antropologische en historische wetenschappen.

De KAGB telt ten hoogste 90 (binnenlandse) gewone leden, ten hoogste 30 (buitenlandse) corresponderende leden, ereleden en leden honoris causa. De statuten van 2004 voorzien in de handhaving van een aantal oude categorieën voor de toemalige titularissen.