Agenda

Vrijdag 23 februari 2018: Symposium: "Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen"

13:30-14:00: onthaal

Moderatoren: Joke Denekens en Dirk Van Raemdonck

14:00-14:10: Joke Denekens (KAGB, UAntwerpen): Inleiding: permanente vorming; tijd voor verandering?

14:10-14:50: Sarada Das (The Standing Committee of European Doctors):  Continuous Professional Development in Europe.

14:50-15:00: Dirk Van Raemdonck (KAGB, KULeuven): De huidige toestand betreffende permanente vorming en kwaliteitscontrole voor de verschillende gezondheidszorgberoepen in België.

15:00-15:20: Zijn er tekortkomingen in de huidige permanente navorming die de kwaliteit van zorg in de verschillende gezondheidszorgberoepen in Vlaanderen beïnvloeden?

Voorstelling door panelleden voor de verschillende gezondheidszorgberoepen:

Brigitte Velkeniers (KAGB, VUB), Dominique Declerck (KAGB, KULeuven), Ingrid De Meester (KAGB, UAntwerpen), Walter Sermeus (KAGB, KULeuven), Peter Bols (KAGB, UAntwerpen), Philip Roosen (UGent).

15:20-15:50: Koffiepauze

15:50-16:20: Koen Vandewoude (Kabinet Federale minister Volksgezondheid) en Tom Goffin (Adviseur FOD Volksgezondheid): Wetgevende initiatieven inzake kwaliteit van de zorgpraktijk.

16:20-17:00: Interactief debat

Panelleden:

Koen Vandewoude (Kabinet Federale minister Volksgezondheid) en Tom Goffin (Adviseur FOD Volksgezondheid), Pedro Facon (FOD Volksgezondheid), Jo De Cock (RIZIV), Dirk Dewolf (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid),

Beroepsverenigingen: Marc Moens (VBS), Stefan Hanson (VVT), Lieven Zwaenepoel (APB),  Koen Balcaen (NVKVV),  Piet Deprez (UGent), Fons De Schutter (Pro-Q-Kine)

 

Registratie verplicht: deelname 23 februari 2018

 

 

Zaterdag 24 maart 2018: Symposium: "Communicatie omtrent voeding en gezondheid"

9:30-10:00: Onthaal

Voorzitters: Chantal Mathieu (KAGB) en Guy De Backer (KAGB)

10:00-10:30: Pieter van ’t  Veer (Wageningen University , Nederland): “Gezonde en duurzame voeding: naar een systeembenadering.”

10:30-10:55: Stefaan De Henauw (UGent): “Voedingsaanbevelingen over voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen.”

10:55-11:20: Tim Smits (KULeuven): “Communicatie over voeding en gezondheid.”

11:20-11:45: Marleen Finoulst (Belgisch Centrum voor evidence-based medicine): “De rol van de voedingswetenschapper in de pleitbezorging omtrent ‘gezonde voeding’.”

11:45-12:30: Paneldiscussie met de sprekers en vertegenwoordigers van een aantal verenigingen: Liesbet Dejaegere (Vlaams Instituut Gezond Leven), Nick Deschuyffeleer (Federatie van de Belgische Voedingsindustrie- Vlaanderen), Dieter De Cleene (Eos-redacteur), Hilde De Geeter (Nutrition Information Center/Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), Kris Gillis (Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten).

Moderator: Christophe Matthys (KULeuven)


12:30-13:00: Receptie

 

Registratie verplicht: deelname 24 maart 2018

 

 

 

 

 

Inschrijving mailinglijst

Blijf op de hoogte van nieuwe symposia en themavergaderingen: schrijf u in op onze mailinglijst.

Locatie

De themavergaderingen vinden plaats in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel. Ga naar de routebeschrijving.