Prijs De Schaepdryver-Caenepeel voor ontwikkelingswerk op het gebied van de gezondheidszorg

Dit is een prijs van categorie 2

Prijsbedrag

2.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2020

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaturen

 • De kandidaten voor de prijs kunnen zijn: een individuele gezondheidswerker, of de leider van een werkgroep of een werkgemeenschap.
 • De kandidaten hebben de Belgische nationaliteit.
 • De kandidaat of de kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Het werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties of een activiteitenverslag, waarin het verwezenlijkte ontwikkelingswerk (dit is werk dat in nauwe samenwerking van de belanghebbenden verloopt en hun autonome ontwikkeling nastreeft) op het gebied van de gezondheidszorg in brede zin, met inbegrip van de ziekenzorg, wordt beschreven, zo mogelijk vergezeld van getuigenissen van bij dit werk betrokken personen en/of instellingen en van commentaar van ter zake bevoegde personen.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk dat geschreven is om een academische titel te behalen komt niet in aanmerking.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs De Schaepdryver-Caenepeel 2020 (38 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met de relevante publicaties (max. 10) als de kandidatuur betrekking heeft op wetenschappelijk onderzoek dat is uitgemond in wetenschappelijke publicaties. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
  • een PDF-bestand met het activiteitenverslag en getuigenissen als de kandidatuur betrekking heeft op een presentatie.
  • indien van toepassing, het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.

Historiek van de prijs en voorgaande laureaten