Prijs Fernand Nédée voor wetenschappelijk onderzoek over infectieuze importpathologie

Dit is een prijs van categorie 2

De prijs van het Fonds Fernand Nédée 2020 wordt opengesteld voor kandidaturen met betrekking tot infectieuze importpathologie. Globalisering, overbevolking, werkloosheid, politieke ontwikkelingen en conflicten en klimatologische veranderingen liggen aan de basis van migratiegolven die een impact hebben op de volksgezondheid onder meer door een verspreiding op wereldschaal van infectieziekten die vroeger enkel endemisch voorkwamen.

Veel van deze infectieuze importpathologie is relatief ongekend bij onze gezondheidswerkers en vaak worden de risico’s en complicaties van courante ingevoerde infectieziekten, zoals van tuberculose en van malaria, onderschat. Nochtans wordt aan onze instellingen hoogstaand onderzoek verricht naar de preventie, diagnose en behandeling van veel van deze aandoeningen. Preventie en vroege diagnose blijven basispijlers van ons gezondheidssysteem en vormen nog steeds de meest kosteneffectieve oplossingen van behandelbare infectieziekten. De ontwikkeling van nieuwe methoden voor de diagnose en preventie van infectieuze importpathologie is niet alleen essentieel voor ons land, maar kan ook bijdragen tot inperking van ziekten in endemische gebieden.

Prijsbedrag

5.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 maart 2020

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaturen

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het onderzoek.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Het werk

 • Het werk is  een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van toekomstgericht, wetenschappelijk onderzoek over infectieuze importpathologie.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld. 
 • Het werk dat geschreven is om een academische titel te behalen komt niet in aanmerking.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandFormulier Prijs Fernand Nédée 2020.docx (36 kB) als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 •  Stuur de volgende bijlagen mee:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal publicaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.