Prijs Ir. Jozef en Mevr. Reinhilde De Swerts ter bekroning van onderzoekers voor uitmuntend wetenschappelijk onderzoek in een biomedische discipline, grotendeels uitgevoerd in Vlaanderen

Dit is een prijs van categorie 3

Prijsbedrag

50.000 euro (5.000 euro als persoonlijke beloning en 45.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2023

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaat

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één werk kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het werk.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een vorige periode van deze prijs.
 • Deze prijs is bestemd voor gerenommeerde onderzoekers die behoren tot de top van hun vakgebied.

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek in een biomedische discipline.
 • Het onderzoek is hoofdzakelijk uitgevoerd in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Bij de beoordeling van de inzendingen voor de prijs zal de voorkeur gegeven worden aan een inzending die betrekking heeft op het domein van de hart- en bloedvatenziekten, indien de jury bij de eindafweging met betrekking tot de toekenning van de prijs moet kiezen tussen evenwaardige inzendingen, wat betreft hun wetenschappelijke kwaliteit (relevantie, onderbouwing, samenhang, originaliteit, uitdaging), meerwaarde ten opzichte van de internationale state-of-the-art, toekomstperspectieven en maatschappelijke relevantie.
 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.
 • Een werk dat geschreven is om een academische titel (bv. master, doctor) te behalen komt niet in aanmerking.

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandFormulier Prijs Ir. Jozef en Reinhilde De Swerts biomedisch 2023.docx (39 kB) als Word-bestand naar  academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.