Prijs Jan-Frans Heymans voor experimentele of klinische farmacologische wetenschappen: historiek en voorgaande laureaten

Historiek

 

Mecenas

Jan-Frans Heymans werd te Gooik (Brabant) op 25 december 1859 geboren. Na zijn middelbare studies aan het college te Hoogstraten verwierf hij aan de Katholieke Universiteit te Leuven de titels van doctor in de wetenschappen en doctor in de geneeskunde. In 1890 werd Jan-Frans Heymans docent in de farmacologie, farmacodynamie en therapie aan de Rijksuniversiteit te Gent. Hij richtte er dadelijk een proefondervindelijk laboratorium in, dat in 1903 uitgroeide tot het Farmacologisch en Therapeutisch Instituut. Dit Instituut draagt tegenwoordig de naam van de stichter.

In 1925 werd hij verkozen tot rector van zijn universiteit. In datzelfde jaar werd hem de Vijfjaarlijkse Prijs der Geneeskundige Wetenschappen van de Belgische Regering toegekend. Na zijn overlijden in 1942 stelde de familie een kapitaal ter beschikking van de Academie voor het stichten van een Prijs Jan-Frans Heymans als hulde aan de nagedachtenis van hun overleden vader.

Voorgaande laureaten

 • De Prijs Jan-Frans Heymans 2002-2004 werd toegekend op 19 november 2005 aan de heer Karel Allegaert voor zijn bekroond werk met als titel “Clinical pharmacology of non-opioid analgesics in neonates”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1992-1993 werd toegekend op 7 oktober 1995 aan de heer Guy Joos voor zijn werk met als titel “The bronchoconstrictor effect of tachykinins in the rat”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1990-1991 werd toegekend op 2 oktober 1993 aan de heer P. Calle voor zijn werk met als titel “Pharmacological influences on cardiopulmonary arrest-related brain damage in the rat”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1986-1987 werd toegekend aan de heer Daniël Duprez voor zijn bekroonde werk met als titel “The role of the endothelium on calcium-entry blockade in coronary vasospasm”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1984-1985 werd toegekend aan de heer R. Lefebvre voor zijn bekroond werk met als titel “In vitro study of the non-adrenergic non-cholinergic innervation of the rat and cat stomach”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1982-1983 werd toegekend aan de heer R. Pauwels voor zijn bekroond werk met als titel “Dierexperimentele en klinische studies betreffende de rol van adenosine bij bronchiaal astma”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1980-1981 werd toegekend aan de heer A.G. Herman voor zijn bekroond werk met als titel “Lokalisatie van de prostacycline activiteit in de aorta van het konijn
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1978-1979 werd toegekend aan de heer D.L. Clement voor zijn bekroond werk met als titel Studies on the effect of alpha- and beta-adrenergic blocking agents on the circulation in human limbs”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1974-1975 werd toegekend aan de heer J. Willems voor zijn bekroond werk met als titel “Invloed van dopamine op de femorale vaatweerstand bij de geanestheseerde hond”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1968-1969 werd toegekend aan de heer M. Bogaert voor zijn bekroond werk met als titel “Nitroglycerine: plasmaspiegels en farmacologische effecten”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1966-1967 werd toegekend aan de heer T. Godfraind voor zijn bekroond werk met als titel “A pharmacological approach to the mode of digitalis action”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1965-1965 werd toegekend aan de heer Y. Piette voor zijn bekroond werk met als titel “Elektroshock. Experimentele en klinische studie”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1958-1959 werd toegekend aan de heer L. Dautrebande voor zijn bekroond werk met als titel “Een reeks reeds gepubliceerde bijdragen met betrekking tot de inwerking van stofdeeltjes of van farmacologische stoffen op de ademhaling van mens en dier”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1956-1957 werd toegekend aan de heer A.F. De Schaepdryver voor zijn bekroond werk met als titel “Differentiële fluorimetrische dosering van adrenaline en noradrenaline in de urine. Methode en klinisch belang”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1954-1955 werd toegekend aan de heer F. Merlevede voor zijn bekroond werk met als titel “Een reeks klinische en proefondervindelijke onderzoekingen over de toxicologie van zwavelkoolstof, phenacetine, angor pectoris en aminozuren in biologische vloeistoffen” en aan de heer P. Janssen voor zijn bekroond werk met als titel “Over een kwantitatieve correlatie tussen para-sympatholytische werkzaamheid van een reeks tertiaire amines en hun methylhalogeniden”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1950-1951 werd toegekend aan de heer G.M. Van den Heuvel voor zijn bekroond werk met als titel “Bijdrage tot de farmacologie van procaïne-amide. Invloed op de cardiale artimieën gedurende hartcatheterisatie”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1948-1949 werd toegekend aan de heren G. R. De Vleeschouwer en R. Verbeke voor hun bekroonde werken met als titel “Pharmacological effects of the diethylaminoethyl ester of phenylcyclopentane carboxylic acid (Parpanit), atropine and tetraethylammonium on the vasomotor properties of acethylcholine” en “On the pharmacology of iodomethylate of dimethylamino-1-methylene-dioxy-2,3-propane (2249 F-Dilvasène)”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1946-1987 werd toegekend aan de heer J. R. Verstraete voor zijn bekroond werk met als titel “Bijdrage tot de proefondervindelijke studie van nembutal, pentothal en pentothal-tubo-curarine”
 • De Prijs Jan-Frans Heymans 1942-1943 werd toegekend aan de heren R. Pannier en J. De Backer voor hun bekroonde werk met als titel “Bijdrage tot de farmacologie van isolobinine”