Prijs Prof. Dr. Baron Albert Lacquet ter bevordering van de heelkunde

Prijsbedrag

4.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2022

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de 2 kandidaten zijn arts.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen lid van een Koninklijke Academie van België.

Wetenschappelijke werken

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de klinische of experimentele chirurgie.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld zijn.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Vul het kandidaatstellingformulier in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in de zenden.

Historiek van de prijs

De prijs werd gesticht door het inrichtend comité "Huldebetoon Prof. Dr. A. Lacquet" met de gelden die de medewerkers en vrienden van prof. dr. (baron) Albert Lacquet (24 oktober 1904 - 6 december 2003) hadden verzameld ter gelegenheid van diens emeritaat op 1 oktober 1975. De schenkingsakte werd verleden op 20 juli 1977. De machtiging tot het aanvaarden van de schenking werd verleend bij koninklijk besluit van 16 december 1977.