Prijs Prof. Dr. Baron Verstraete voor de studie van de hemato-angiologie

Dit is een prijs van categorie 2

Prijsbedrag

7.000 euro (3.000 euro als persoonlijke beloning en 4.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2023

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.  
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben de Belgische nationaliteit.  
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Wetenschappelijke werken 

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het onderzoek in de hemato-angiologie, bij voorkeur beperkt tot de bloedstolling, de fibrinolyse en hun interactie met de vaatwand. 
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.   
 • Het werk dat geschreven is om een academische titel te behalen komt niet in aanmerking.  
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.  

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandFormulier Prijs Dr. Baron Verstraete 2023.docx (39 kB) als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te dienen.