Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting voor de biomedische wetenschappen

Prijsbedrag

10.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

31 december 2015

Deelnemen via onderstaande link

Prijs van de Vlaams Wetenschappelijke Stichting