Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting voor de biomedische wetenschappen

In 1928 werd de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting opgericht ter ondersteuning van verschillende Vlaamse wetenschappelijke initiatieven. Sinds 2002 reikt de Stichting beurtelings een prijs uit in de Humane, de Exacte en de Biomedische wetenschappen. De geldprijs ter waarde van € 10.000 is bedoeld voor jonge onderzoekers (tot 40 jaar).

  • Humane en sociale wetenschappen (prijs 2020, deadline december 2019)
  • Exacte en toegepaste wetenschappen (prijs 2021, deadline december 2020)
  • Biomedische wetenschappen (prijs 2022, deadline december 2021)

Prijsbedrag

10.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

31 december 2020

Deelnemen via onderstaande link

Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting