Prijzen van de Stichting tegen Kanker voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek, gericht op primaire of secundaire kankerpreventie

Prijsbedrag

5.000 euro voor de Prijs, bestemd voor een Nederlandstalige onderzoeker, en 5.000 euro voor de Prijs, bestemd voor een Franstalige onderzoeker

logo stichting tegen kanker

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

6 januari 2021

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individueel onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 werk kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het werk.
 • De kandidaat of de 2 kandidaten zijn op de uiterste datum voor indiening van de kandidaturen jonger dan 36 jaar.
 • De kandidaten mogen geen lid van een Koninklijke Academie van België zijn.

Wetenschappelijk werk

 • Het onderzoek moet hoofdzakelijk in België uitgevoerd zijn.
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van primaire of secundaire kankerpreventie.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur het kandidaatstellingsformulier als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 blagzijde tellen.
 • Volgende bijlagen dienen te worden meegezonden:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties (Citation Report).
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max.10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag eveneens een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.