Prijs van de Academie voor wetenschappelijk onderzoek in de farmacie

Prijsbedrag

2.500 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 maart 2020

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of 2 samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.  
 • De kandidaat of de 2 kandidaten zijn op 1 maart 2020 jonger dan 36 jaar.  
 • De kandidaat of de 2 kandidaten mogen geen lid van een Koninklijke Academie van België zijn.   

Wetenschappelijk werk

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek in de farmacie. 
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.  
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.   
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs. 

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandformulier Prijs Farmacie 2020 (25 kB)) als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.