Presentaties

26 januari 2019: State of the art lectures

pdf bestandEpidemiologie en preventie van atherosclerotische hart- en vaatziekten: verleden, heden en toekomst (2.18 MB) door Guy De Backer (KAGB)

"De controle van wormbesmettingen bij runderen in 2030" door Jozef Vercruysse (KAGB)

24 november 2018: State of the art lectures

“Een zoektocht naar de etiologie van een nieuwe, wereldwijd verspreide nierziekte” door Marc De Broe (KAGB)

pdf bestandInfluenzavaccinaties (2.8 MB) door Geert Leroux-Roels (KAGB)

20 oktober 2018: State of the art lectures

pdf bestandTenofovir in de behandeling en prophylaxis van HIV infecties (AIDS) (3.11 MB) door Erik De Clercq (KAGB)

“De immunologische tsunami aan het einde van de 19e eeuw: Parijs versus Berlijn” door Bruno Goddeeris (KAGB)

29 september 2018: Voordracht nieuwe leden

pdf bestandAntibiotica: an ending story? Over voorschrijfgedrag en wat we eraan kunnen doen.pdf (1.6 MB) door An De Sutter (UGent)

pdf bestandKlinisch leren en redeneren van gezondheidswerkers: van intuïtie tot interprofessioneel samenwerken.pdf (8.32 MB) door Paul Van Royen (UAntwerpen)

30 juni 2018: Symposium: "Neurowetenschappen voor de klinische psychiatrie: Quo vadis?"

Inleiding door Bernard Sabbe (KAGB, UAntwerpen)

pdf bestandAnhedonie, depressieve stemming en hersenstimulatie.pdf (2.33 MB) door Chris Baeken (UGent)

pdf bestandHallucinaties: van symptoom naar neurobiologie en weer terug.pdf (1.95 MB) door Iris Sommer (Rijksuniversiteit Groningen)

“Lichaamsbeeld en lichaamsbeeldstoornissen” door Nienke Vulink (Universiteit Amsterdam)

pdf bestandImpulsiviteit en impulscontrolestoornissen.pdf (1.5 MB) door Kurt Audenaert (UGent)

26 mei 2018: State of the art lectures

28 april 2018: Symposium: "Datawetenschappen en gezondheidszorg"

24 maart 2018: Symposium: "Communicatie omtrent voeding en gezondheid"

23 februari 2018: "Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen"

24 november 2017: "Big data in life Sciences R&D"

7 oktober 2017: "De Universitaire-ziekenhuisfunctie in een veranderende gezondheidsorganisatie"

26 november 2016: "Statuut van artsen-specialisten in opleiding en klinische en wetenschappelijke academische stafleden van de universitaire ziekenhuizen bij buitenlandse verblijven"

22 oktober 2016: Voordracht "Omgaan met informatie in de gezondheidszorg"

20 september 2016: Voorstelling adviezen over stages en knelpuntspecialismen in geneeskunde en tandheelkunde

30 april 2016: Multimorbiditeit

19 april 2016: Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen

27 februari 2016: Kwaliteit van het biomedisch onderwijs in Vlaams en Europees perspectief

26 september 2015: Charter over goed patiëntschap

27 juni 2015: Taakherschikking in de zorg

31 januari 2015: Antimicrobiële resistentie

20 november 2014: The role of the medical doctor in biomedical research

27 september 2014: Welke toekomst voor de forensische psychiatrie in Vlaanderen?

17 september 2014: Hoe de gezondheidsvaardigheden (health literacy) in Vlaanderen verhogen?

24 januari 2014: the future of translational medical research - ther role of the medical doctor

7 november 2013: Ondervoeding bij hulpbehoevende ouderen thuis en in een thuisvervangende omgeving

29 november 2012: De problematiek van de afstemming van het aanbod aan artsen in Vlaanderen