Vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen

2 prijzen: 1 voor Nederlandstalige onderzoekers, 1 voor Franstalige onderzoekers.

Voor de periode 2016-2020 zal de prijs fundamentele wetenschappen bestemd zijn voor een Nederlandstalige onderzoeker en de prijs klinische of toegepaste wetenschappen voor een Franstalige onderzoeker.

Dit is een prijs van categorie 3

Prijsbedrag

Voor elke prijs 18.000 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

11 januari 2021

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaat

 • Enkel een individuele onderzoeker kan zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat heeft zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat heeft de Belgische nationaliteit.
 • De kandidaat is geen laureaat van een vorige periode van deze prijs.
 • Deze prijs is bestemd voor gerenommeerde onderzoekers die behoren tot de top van hun vakgebied.

Het wetenschappelijk werk

 • Het werk is een verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van fundamentele wetenschappen  (periode 2016-2020: Nederlandstalige kandidaat) of klinische of toegepaste wetenschappen (periode 2016-2020: Franstalige kandidaat).
 • Het werk wordt tot de prijskamp toegelaten voor het tijdperk waarbinnen het laatste deel ervan verschenen is, om het even wanneer de eerste delen uitgegeven werden. Een werk dat werd heruitgegeven wordt slechts toegelaten wanneer het aanzienlijk gewijzigd of uitgebreid werd.
 • Het werk moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels gesteld zijn.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs of met een academische titel.
 • Een werk dat geschreven is om een academische titel (bv. master, doctor) te behalen komt niet in aanmerking.

Hoe deelnemen

 • Elke kandidatuur wordt voorgedragen door middel van een gezamenlijk door 3 (gewone,) titelvoerende, corresponderende of ereleden van 1 van de 2 Academiën voor Geneeskunde ondertekend schrijven van 3 à 6 bladzijden. Dat met redenen omkleed schrijven licht het wetenschappelijk werk toe van de voorgestelde kandidaat gedurende het vijfjarig tijdperk.
 • Vul het docx bestandFormulier Vijfjaarlijkse Prijzen 2021 (36 kB)  in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.