Ereleden

Ereleden

De gewone leden en de corresponderende leden worden erelid, zodra ze dat vragen, wanneer ze de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.  Ze worden automatisch erelid, wanneer ze 75 worden.

De ereleden zijn op dit ogenblik:

 • Billiau, Alfons, microbiologie, immunologie
 • Bogaert, Marcus, farmacologie
 • Collen, Désiré, moleculaire biologie
 • Collins, John Alfred, obstetrie, gynaecologie, evidence based medicine
 • Cosyns, Paul, psychiatrie
 • De Broe, Marc, nefrologie
 • De Kruif, Aart, voortplanting, verloskunde en bedrijfsdiergeneeskunde
 • Demedts, Maurits, pneumologie
 • Flameng, Willem, cardiale chirurgie
 • Geboes, Karel, gastro-intestinale pathologie
 • Geerts, Stanny, tropische veterinaire parasitologie
 • Janssens, Jozef, interne geneeskunde, gastro-enterologie 
 • Lacroix, Eric, fysiologie, fysiopathologie
 • Lerut, Tony, chirurgie
 • Maes, Lea, volksgezondheid, onderwijs/onderzoek
 • Mareel, Marcus, oncologie, radiotherapie, kerngeneeskunde
 • Merlevede, Wilfried, biochemie
 • Plum, Jean, microbiologie, bacteriologie, virologie
 • Ringoir, Severin, Nefrologie
 • Stevens, Wim, immunologie
 • Scharpé, Simon, klinische biochemie
 • Thiery, Michel, obstetrie, gynaecologie
 • Van Camp, Ben, hematologische oncologie
 • Vander Eecken, Henri, neurologie
 • Van Steirteghem, André, Reproductieve geneeskunde
 • Vanherle, Guido, stomatologie
 • Vermeulen, Alex, endocrinologie

Leden honoris causa

De leden honoris causa zijn personen die voordien geen lid van de Academie waren, en die een bijzondere onderscheiding verdienen voor unieke verdiensten op het gebied van de (bio)medische, farmaceutische, veterinaire of aanverwante wetenschappen.

De Academie heeft op dit ogenblik één lid honoris causa:

 • Rogge, Jacques, sportgeneeskunde 

Binnenlandse ereleden

In de statuten van 2004 is bepaald dat de oude categorie van de binnenlandse ereleden gehandhaafd blijft voor de titularissen in functie op het ogenblik van de inwerkingtreding van de statuten van 2004.

Het betreft op dit ogenblik nog de volgende personen:

 • Piot, Peter, epidemiologie, microbiologie 

Buitenlandse ereleden

In de statuten van 2004 is bepaald dat de oude categorie van de buitenlandse ereleden gehandhaafd blijft voor de titularissen in functie op het ogenblik van de inwerkingtreding van de statuten van 2004.

Het betreft op dit ogenblik nog de volgende personen:

 • Boulpaep, Emile, fysiologie
 • Hemker, Hendrik Coenraad, biochemie
 • Lacquet, Leo Karel, cardiovasculaire en thoraxchirurgie
 • Moncada, Salvador, farmacologie 
 • van Furth, Ralph, infectieziekten